top of page

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest  Kancelaria radcy prawnego Witalij Haczkowski Florentynów 7C, 95-045 Florentynów NIP 6652609428 REGON 101306459

  2.  Kontakt w sprawie danych osobowych: withac@wp.pl).

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w celu wykonania usług związanych z treściami dostępnymi na stronie internetowej oraz korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony internetowej. W przypadku podania danych w formularzu kontaktowym przetwarzane będą Państwa dane w postaci podanego imienia i nazwisko, e-mail, numeru kontaktowego.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji i utrzymywania relacji z użytkownikami strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Jeżeli korzystają Państwo z kont społecznościowych i śledzicie naszą aktywność w serwisach społecznościowych to należy wiedzieć, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem profili naszej działalności w tych serwisach (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn) w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem wszelkich funkcjonalności dostępnych w tych serwisach. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prowadzenia profili w serwisach społecznościowych, w tym informowania o naszej działalności, treściach związanych z przepisami prawa i utrzymywaniu kontaktu z użytkownikami naszych profili.

  5. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, cofnięcia zgody lub korzystania przez Państwa ze strony internetowej i jego funkcjonalności, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany.

  6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby udzielić odpowiedzi na zapytanie wskazane w formularzu kontaktowym lub korzystania z treści strony internetowej oraz jego funkcjonalności. Konsekwencją braku podania tych danych jest możliwość udzielenia odpowiedzi i korzystanie przez Państwa z funkcjonalności strony.

  7. Państwa dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, które umożliwiają funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz komunikację z Państwem za pomocą systemów informatycznych.

  8. Odwiedzający stronę internetową mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page