top of page

Головні зміни в законі про іноземців і деяких інших законах з дня 17 грудня 2021 р.Новий термін на донесення документів

Якщо іноземець не подав всі вимагані документи до заяви про надання дозволу на тимчасове перебування (на отримання картки перебування – karty pobytu) воєвода викликає іноземця до донесення документів, яких бракує, в терміні не коротшому ніж 14 днів. Такий виклик на донесення документів може бути об´єднаний з вимогою особистого прибуття іноземця до складення відбитків пальців. В цьому випадку термін на донесення документів не може бути коротшим ніж термін визначений на особисте прибуття до управління.


Новий термін на розгляд справи на видання картки перебування

Рішення в справі надання іноземцю дозволу на тимчасове перебування (картки перебування) тепер повинно бути видане в терміні 60 днів. Цей термін рахується від дня особистого прибуття іноземця до управління, донесення всіх вимаганих документів і усунення можливих формальних недоліків складеної заяви на картку перебування. Процедура апеляційна в справі надання дозволу на тимчасове перебування повинна закінчитись в терміні 90 днів від подання формально правильної апеляції від рішення воєводи про відмову надання дозволу на тимчасове перебування.

Рішення в справі видання дозволу на резидента ЄС/постійне проживання воєвода повинен видати в терміні 6 місяців.


Заміна вимоги стабільного доходу та місця проживання на мінімальну заробітну плату

Взамін від вимоги забезпечити стабільний і регулярний дохід та місце проживання при поданні на картку тимчасового перебування у зв´язку з працею встановлено інше вимагання – величина заробітної плати не може бути нижча від мінімальної заробітної плати незалежно від встановленого часу праці (повна чи часткова зайнятість, повна чи неповна ставка) і виду договору, який є підставою працевлаштування (трудовий договір чи договір злеценя).
Нова процедура - зміна картки перебування в зв´язку зі зміною роботи


Вводиться процедура зміни роботодавця – видана картка тимчасового перебування може бути змінена в випадку зміни роботи. Наприклад ви отримуєте довгоочікувану картку тимчасового перебування на працю у конкретного роботодавця терміном на 3 роки. По року праці виявляється, що вам пропонують кращу роботу. Ви закінчуєте працювати у цього роботодавця і на протязі 15 днів від закінчення договору подаєте заяву на зміну рішення на перебування і дозвіл на працю у нового роботодавця. Оплата від зміни роботодавця – 220 зл. Воєвода поміняє вам роботодавця в рамах вже виданої картки на перебування. Тобто дозвіл на нового роботодавці видасть на той час який залишився в рамках першої картки на перебування.


Поширення каталогу обставин, які не вимагають зміни дозволу на тимчасове перебування і працю


Зміна головного місцезнаходження офісу роботодавця, заміна договору злеценя на трудовий договір, зміна назви посади працівника при одночасному збереженні обсягу обов´язків, збільшення часу праці при одночасному пропорціональному збільшенні заробiтньої плати не вимагають зміни або видання нового дозволу на тимчасове перебування і працю.


Видовження до 24 місяців можливості поспіль реєструвати посвідчення роботодавця про намір працевлаштування іноземця (oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).


8 переглядів0 коментарів
bottom of page